ORVALDI Genset -Silent canopy

Seria: Ģeneratori

ORVALDI  ir neatkarīgs ģeneratora iekārtu ražotājs ar dīzeļa dzinēju, kas nodrošina jaudu no 50kVA līdz 2000kVA, 50Hz un 60Hz. Ierīcēs tiek izmantoti pasaulē atzītu ražotāju dzinēji: Perkins, Cummins, Deutz.

Ražotājs: ORVALDI
Produkta kods: ORV MG
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy
ORVALDI Genset -Silent canopy

Produkta raksturojums:

ORVALDI Power Protection ir specializējies pēc pasūtījuma izgatavotu produktu pakešu nodrošināšanā ar mērķi apmierināt klientu īpašās vajadzības. Augsti kvalificēti dizaina inženieri izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai izstrādātu ierīces un kontrolsistēmas, kas atbilstu klientu specifiskajām vēlmēm un vajadzībām. ORVALDI piegādā slimnīcām, rūpnīcām, birojiem, būvlaukumiem, lidostām, bankām, telekomunikācijas sistēmām un citām vietām, kam būtiska ir uzticama barošanas nodrošināšana, augstākās kvalitātes ģeneratoru iekārtas pastāvīgai un nepārtrauktai elektroapgādei.

Pielietojuma sfēru saraksts:

Datu centri

Vitāli svarīgas sistēmas

Telekomunikācijas centri

Tehniskie dati:

DIREKTĪVA 2000/14/EK

Jaunākie EK normatīvi attiecībā uz trokšņu emisiju, saskaņā ar “Direktīvu 2000/14/EK” nosaka, ka skaņas emisijas robežas ir atkarīgas no ģeneratoragregāta vai metināmā aparāta. Šīs Direktīvas noteiktie ierobežojumi attiecas uz garantēto skaņas intensitātes līmeni, kas, salīdzinājumā ar izmērīto skaņas intensitātes līmeni, ņem vērā visas mērījumu nenoteiktības, kas varētu rasties no izmaiņām trokšņa radīšanas mehānismā vai dažādām mērījumu metodēm. Labojumi minētajos ierobežojumos notika divās fāzēs: pirmo reizi - 2002.gadā; otro reizi - 2006.gadā. 2000/14/EK direktīva pieprasa arī lai ražotājs marķē ierīces, norādot garantēto skaņas intensitātes līmeni. Garantētā skaņas intensitātes līmeņa norādei jāsastāv no viena skaitļa, kas ataino garantēto skaņas intensitātes līmeni decibelos, LWA apzīmējuma un attiecīgā simbola.

Trokšņu līmenis (LWA) ir akustiska enerģijas emisija no avota, neatkarīgi no distances. LWA ir agregāta trokšņu līmeņa mērījums atbilstoši Eiropas regulām. Trokšņu līmeni mēra bD(A).

AKUSTISKAIS SPIEDIENS (LP)
Tas ir spiediens, ko rada akustisko viļņu emisija, kas tiek mērīta noteiktā attālumā no avota. Tā vērtība mainās atkarībā no attāluma līdz avotam. To mēra bB(A).

IEVĒROJIET!
Dažkārt rodas neskaidrības, mēģinot atšķirt LWA un Lp jēdzienus. Zemāk redzamā tabula skaidri norāda uz matemātisko attiecību starp LWA un Lp vērtībām dažādos attālumos no avota.

Elektroenerģija
Pel kW

 

Pieņemtais intensitātes līmenis
(LWA) 03/01/02
Fāze 1

Pieņemtais intensitātes līmenis
(LWA) 03/01/06
Fāze 2

 

Pel ≤ 2

LWA dB(A) 97 + log Pel

LWA dB(A) 95 + log Pel

2 < Pel ≤ 10

LWA dB(A) 98 + log Pel

LWA dB(A) 96 + log Pel

Pel > 10

LWA dB(A) 97 + log Pel

LWA dB(A) 95 + log Pel

Kontroles sistēma un komutācijas aparatūra

ORVALDI kontroles sistēmas piedāvā plašu funkciju diapazonu - sākot no vienkāršām, manuālām sākuma sistēmām, līdz pat tādiem jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem kā automātiskais sākums. Pilnībā automatizēta sinhonizācija, tai skaitā ir pieejama auto start/stop funkcija daudz-agregātu sistēmām, atkarībā no noslodzes. Tāpat ir pieejams pilns automātisko rezerves ieslēgšanas ierīču (ATS) un komutācijas aparatūras klāsts. Automātiskie elektrotīkla defektu paneļi ir izstrādāti tā, lai tie dažu sekunžu laikā automātiski aktivizētu ģeneratoru un barošanas avota jaudu strāvas zuduma gadījumā. AMF panelis kontrolē ģeneratora darbības apstākļus; tas pasargā ģeneratoru jebkādas disfunkcijas gadījumā; tas aptur ģeneratoru, kad strāvas padeve tiek atjaunota, un sagatavo ģeneratoru jaunam darbības sākumam.

Automātiskā sākuma panelis ir pieejams kā:
• uz sienas uzmontējams panelis vai
• brīvi novietota sadalierīce.

Uz priekšējā paneļa atrodas:
• digitāli nolasāmi parametri: frekvence, baterijas uzlādes līmenis, barošanas tīkla / ģeneratora voltāža, ģeneratora nodrošinātā strāva

• stop un start vadības funkcijas

• darbības funkciju izvēles slēdzis

• Led brīdinājuma gaismas signāli dažādu darbības apstākļu uzraudzīšanai

  • taimeris darbību uzraudzības programmai
  •  dzinēja skaitītājs.

Visas ķēdes (darbības kontroles, uzraudzības un regulācijas) kontrolē programmējams LED mikroprocesors, kas iespējo funkcionējošo parametru programmēšanu atbilstoši konkrētā pielietojuma prasībām. Mikroprocesora karte atrodas uz priekšējā paneļa, kas atvieglo tās nomainīšanu bojājuma gadījumā. Jebkurš dotajā brīdī izejošais elektriskais signāls tiek pasargāts no iespējamiem bojājumiem. Visi GenSet paneļi tiek nodrošināti ar četru polu pārslēgu, automātisko baterijas lādētāju un dažādus kabeļus savienojuma nodrošināšanai ar ģeneratoru.

Citas papildu funkcijas, kas pieejamas pēc pieprasījuma, ir:


• Transmisijas tālvadība, kas atvieglo darbību ārkārtas un standarta apstākļos

• PC saskarne.